eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz

Ile kg CO2 zostanie wyemitowanych do atmosfery w szczycie komunikacyjnym miasta wielkości Warszawy?


Ogniwa solarne - jak nie są wykorzystywane?:


Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie

 

Ekojazda dla użytkowników pojazdów służbowych

Programy szkoleniowe Polskiego Stowarzyszenia Motorowego PRO EKO PSM to szkolenia teoretyczne i praktyczne przeznaczone dla pracowników  firm korzystających z samochodów służbowych. Zostały one pozytywnie zaopiniowane i zaaprobowane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie w kwietniu 2009 r.

Wśród nich znajdują się także szkolenia z ekojazdy (eco_driving). Prowadzone są one przez licencjonowanych instruktorów i trenerów Akademii Doskonalenia Techniki Jazdy zrzeszonych w PSM. Część teoretyczna odbywa się bądź tradycyjnie w salach wykładowych, bądź jest dostarczana za pośrednictwem platformy e-learningowej www.ekoflota.pl, do samodzielnego studiowania.

Cel: nauczenie pracowników proekologicznych oraz ekonomicznie uzasadnionych zachowań w ruchu drogowym, prawidłowej eksploatacji samochodu służbowego oraz promocji bezpiecznego stylu jazdy (defensive_driving).

W szkoleniach e-learningowych zastosowano najnowsze osiągnięcia edukacyjne z sekwencyjnym procesem dydaktycznym, z programowanym czasem konsolidacji wiedzy, oraz z monitoringiem zaangażowania i postępów czynionych przez uczestników. Zapewniniony został kontakt uczestników szkolenia z autorami szkoleń i ekspertami merytorycznymi. Po prawidłowym zaliczniu zadań szkolenowych wydawane są certyfikaty ukończenia.

Szkolenie praktyczne natomiast, ma na celu wytrenowanie odpowiednich umiejętności technicznych, pod okiem instruktorów.

Ekojazda przysparza wiele korzyści biznesowych i społecznych:
– ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska,
– zmniejsza koszty transportu dzięki oszczędności paliwa do 25%,
– obniża koszty napraw wynikające z mniejszego zużywania się podzespołów pojazdów do 49%,
– gwarantuje mniejszą szkodowość i wypadkowość wśród kierowców, czyli obniża ten typ kosztu korporacyjnego o nawet 35%.

Ogólna tematyka szkolenia z ekojazdy:

I. Podbudowa teoretyczna. Cel: dostarczenie najnowszej wiedzy i wzbudzenie motywacji indywidualnych wśród uczestników szkolenia.

Część ekologiczna:
1. Ekologia, zagrożenia środowiska, rozwój alternatywnych źródeł energii,
2. Technologie przemysłowe a emisja zanieczyszczeń – konsekwencje,
3. Źródła zanieczyszczeń związane z motoryzacją,
4. Metody kontroli i ograniczania emisji zanieczyszczeń, międzynarodowe programy proekologiczne,
5. Indywidualne zaangażowanie obywateli – postawy proekologiczne.

Część dotycząca efektywności ekonomicznej transportu:
1. Przeciwdziałanie stratom energii w pojazdach napędzanych silnikowo,
2. Ograniczanie i bieżąca kontrola zużycia paliwa,
3. Czynniki zwiększające zużycie paliwa – zależne od kierowcy,
4. Alternatywne napędy oraz racjonalizacja sposobów podróżowania,
5. Wpływ stylu jazdy na koszty eksploatacji pojazdu,korzystanie z urządzeń wspomagających.

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w kontekście ekojazdy:
1. Statystyki wypadków w Europie i w Polsce – przyczyny i skutki,
2. Kondycja psychofizyczna kierującego a jego sprawność,
3. Okresowa i codzienna obsługa serwisowa pojazdu w aspektach BRD,
4. Ocena aktualnych warunków drogowych dla jazdy samochodem,
5. Rozmieszczenie, mocowanie i zabezpieczanie ładunku,
6. Gotowość do zachowań defensywnych wobec postaw innych kierowców (lekkomyślnych, rywalizacyjnych, agresywnych i innych).

Zagadnienia związane z technikami i stylem ekojazdy:
1. Budowanie motywacji osobistych, psychologia dostosowania zachowań użytkowników pojazdów,
2. Przygotowanie kierowcy i pojazdu do ekojazdy,
3. Główne zasady ekojazdy w zależności od typu zespołów napędowych,
4. Szczegółowe techniki ekojazdy.

II. Trening praktyczny z instruktorami ekojazdy w warunkach drogowych.

 

Miejsce szkoleń: lokalizacje wskazane przez firmy-zleceniodawców

Terminy: do uzgodnienia

Szczegółowa oferta cenowa zostanie firmie udostępniona na życzenie po wypełnieniu formularza na stronie:www.ekoflota.pl/logowanie.html lub telefonicznie pod numerem 0-601 650 111.Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 6 wizyt 2341250 
realizacja: intellect.pl

Warning file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl
Warning file_get_contents(http://www.incinflorida.com/code/black/goose.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl