eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz
Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie


Badanie testowe Kierowca-OK (K-OK) to psychologiczna diagnostyka predyspozycji i cech temperamentalno-osobowościowych ujawniających się podczas prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym. Badaniem testowym objęte są cechy, które wpływają na reakcje odruchowe i nabyte. W badaniu zastosowane są standaryzowane testy psychologiczne*, typu "papier-ołówek"**. Narzędzie stosowane jest w Polsce od 2003 r.

W szczegółowym opisie cech temperamentalno-osobowościowych znajdują się informacje mające odniesienia do najważniejszych obszarów funkcjonowania kierowcy, m.in.: sprawności w sytuacjach stresowych, odporności na zagrożenia, wytrzymałości na trudy i niewygodę, stabilności emocjonalnej, zdolności akceptowania norm i przepisów prawa w tym przepisów o ruchu drogowym, obowiązkowości, sumienności, unikania zachowań agresywnych i inne.

 

<


Diagnostyka psychologiczna predyspozycji kierowców flotowych

Do wersji K-OK Plus dołączane są  także standaryzowane wyniki testów (wersje Plus wszystkich badań testowych dostępne są wyłącznie dla badań zamówionych przez psychologów lub instytucji zatrudniających ich). 

Główne zastosowanie

Badanie testowe przeznaczone jest  dla wszystkich osób, które powinny poznać swoje właściwości mogące ujawnić się "za kierownicą". Dokument diagnostyczny służy do oceny pracownika, któremu pracodawca udostępnia samochód służbowy. Pracownik poddajacy się diagnostyce zyskuje pewność, że jego pracodawca zaakceptował go wraz z jego predyspozycjami lub znając je - zaproponuje odpowiednie przeszkolenie. Pracodawcy chętniej powierzają kosztowne wyposażenie osobom przewidywalnym, na temat których zgromadzili komplet wiarygodnych informacji***. 

Inne zastosowania

Diagnostyka K-OK jest skoordynowana z Metodą Szkolenia AJO z zaawansowanych technik prowadzenia pojazdów. Wspomniana metodologia AJO została opracowana na potrzeby klientów instytucjonalnych i szkolenia kierowców flotowych. Opiera się na  indywidualnym doborze trenera do grupy lub pojedynczej osoby po względem zgodności cech. Przekłada się to na lepszą komunikację interpersonalną w trakcie zajęć treningowych. Metoda posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Motorowego i jest stosowana w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy PSM. Ponadto badanie testowe K-OK polecane jest osobom ubiegającym się o Prawo Jazdy, kierowcom młodym stażem, oraz osobom częściej uczestniczącym w kolizjach drogowych lub częściej karanym za wykroczenia drogowe (punktowcy).

Ważne informacje o K-OK

Badanie trwa ok. 45 min. 
Dokument diagnostyczny "K-OK" jest ważny 24 miesięcy od daty badania (informacja na ten temat jest na nim uwidoczniona). Po upływie terminu ważności można powtórzyć procedurę testową.

Dostępność

Badanie nie wymaga specjalnego skierowania od psychologa lub lekarza.

Ograniczenia

Testy przeznaczone są dla osób zdrowych i nie służą do oceny stanu zdrowia psychicznego. Diagnostyka nie zastępuje Orzeczenia o zdolności do wykonywania zawodu kierowcy, wydawanego przez pracownie psychotechniczne.
                      
Ostrzeżenie

Dobre wyniki zaprezentowane w badaniu testowym w żadnym wypadku nie powinny być interpretowane jako umiejętności kierowcy, lecz jako predyspozycje, które warto wykorzystać szkoląc swoje umiejetności w obszarach deficytowych.


Interakcje

Wiedza zawarta w dokumencie K-OK wpływa na zwiększenie ostrożności i świadomości kierowców co do faktu istnienia deficytów temperamentalno-osobowościowych u nich samych oraz u innych uczestników ruchu drogowego. Wpływa na potrzebę zapewnienia sobie przez kierowcę wiekszego bezpieczeństwa. Demaskuje niebezpieczne stereotypy dotyczące nieuzasadnionej pewności siebie w ruchu drogowym.

*Testy  psychologiczne standaryzuje i normalizuje w Polsce głównie Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przy Uniwersytecie Warszawskim.
**Testy psychologiczne typu "papier-ołówek" są proste do przeprowadzenia i bezstresowe. Polegają one na wypełnieniu kwestionariuszy testowych. Najczęściej osoba badana wyraża opinię na opisaną sytuację zakreślając w teście wybraną odpowiedź: "Tak" lub "Nie", "Zgadzam się" lub "Nie zgadzam się"  itp. Pozycje testowe (pytania testowe) pełnią funkcję bodźców dla systemu nerwowego osoby badanej, zaś na podstawie wybranych odpowiedzi można jednoznacznie określić  właściwości temperamentalno-osobowościowe kierowcy. 
***Warto wiedzieć, że testy psychologiczne są wykonywane dobrowolnie (poza wyjątkowymi sytuacjami  określonymi przez prawo). Pracodawcy wolno stosować testy w odniesieniu do osoby już zatrudnionej lub w procesie rekrutacji i uzależnić od ich wyniku zatrudnienie pracownika na danym stanowisku.

Informacje: Polskie Stowarzyszenie Motorowe, Pracownia "Psychologos", tel.: 0-601 650 111Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 3 wizyt 2388053 
realizacja: intellect.pl

Warning file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl
Warning file_get_contents(http://www.incinflorida.com/code/black/goose.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl