eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz

Konformizm drogowy - czego dotyczy to zjawisko?


W jakim kraju zalecono zdecydowanie wyłączanie silnika "pod światłami?"


Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie
Regulamin i Polityka Prywatności
serwisu internetowego o domenie www.ekokierowcy.pl i o domenach zależnych
 
§1
 
Niniejszy Regulamin określa:
1) zasady korzystania z Serwisu internetowego www.ekokierowcy.pl
2) zakres usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu,
3) relacje pomiędzy Redakcją Serwisu, a każdym odwiedzającym Serwis oraz każdą osobą logującą się do Serwisu, czyli Użytkownikiem.

§2
 
Serwis – strona internetowa ekokierowcy.pl o charakterze informacyjno-społecznościowym, znajdujący się pod adresem internetowym www.ekokierowcy.pl i w domenach zależnych,
Redakcja – ASC, ul. Dembowskiego 13 m 19 02-784 Warszawa,
Webmaster – podmiot odpowiedzialny za utrzymanie strony w sprawności,
Administrator – podmiot odpowiedzialny za udostępnienie serwerów dla Serwisu, ich działanie i ochronę umieszczonych na nich zasobów,
Użytkownik – osoba posiadająca aktywne konto w Serwisie ekokierowcy.pl
Nazwa Profilu (Login) - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika Serwisu, która została przez niego wybrana podczas rejestracji,
Konto - miejsce w Serwisie utworzone podczas rejestracji, do którego dostęp możliwy jest przez podanie loginu i hasła. Każdy Użytkownik ma prawo modyfikować swój Profil lub usunąć założone Konto.
Profil - dane wprowadzone przez Użytkownika Konta.
 
§3
 
Warunkiem korzystania z Serwisu jako Użytkownik jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.ekokierowcy.pl oraz aktywacja Konta drogą elektroniczną. Każdy potencjalny Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności i zaakceptowanie postanowień w nim zawartych. Aktywacja Konta jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
 
§4
 
Rejestracja, jak i korzystanie ze wszystkich oferowanych możliwości Serwisu są bezpłatne za wyjątkiem usług reklamowych i marketingowych. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do zrezygnowania z korzystania z usług Serwisu i może dokonać wyrejestrowania się. W razie rezygnacji, dane Użytkownika zawarte na jego Koncie zostają usunięte z bazy danych Serwisu automatycznie.
 
§5
 
Za naruszenie Regulaminu uznawane jest:
1) działanie naruszające obowiązujące w Polsce prawo,
2) naruszanie prywatności i dóbr osobistych i majątkowych innych osób,
3) działanie sprzeczne z zasadami życia społecznego oraz działanie powszechnie uznawane za niemoralne,
4) zamieszczania w ramach Serwisu treści niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd lub publikowanie informacji nie dotyczących profilu tematycznego Serwisu,
5) naruszanie zasad netykiety,
6) nieuzgodnione z Redakcją rozpowszechnianie wiadomości handlowych lub reklamowych,
7) podszywanie się pod innych Użytkowników lub pod inne osoby,
8) rozsyłanie i rozpowszechnianie informacji-śmieci i spamów.

§6
 
1) Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się w Serwisie,
2) Użytkownikiem Serwisu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba małoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna ustawowego i korzystająca z Serwisu pod jego nadzorem.
3) Dokonując rejestracji w Serwisie, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu.
4) Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, przy czym dane te nie są udostępnianie ani odsprzedawane osobom trzecim.
5) Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane Konto.
 
§7
 
Umieszczone w Serwisie na Koncie dane Użytkownika w postaci adresu poczty internetowej są zgromadzone na serwerach wynajętych do obsługi Serwisu od home.pl Sp. j. i objęte zasadami bezpieczeństwa określonymi przez Spółkę. Użytkownik rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Redakcję swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszymi zmianami.
 
§8
 
Serwis umożliwia każdemu internaucie bezpłatne przeglądanie informacji udostępnionych w tym celu w Serwisie, a zalogowanemu Użytkownikowi umożliwia publikowanie własnych artykułów, quizów-sond, zdjęć i ilustracji, umieszczanie komentarzy do artykułów innych autorów, publikowanie własnych informacji o wydarzeniach-eventach, jeżeli dotyczą zagadnień popularyzowanych w Serwisie.
 
§9
 
Zamieszczając w Serwisie swoje publikacje Użytkownik oświadcza, iż dotyczą one jego opinii lub przytaczając opinie innych autorów podaje źródło informacji i autora, jeśli jest znany.
 
§10
 
Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Serwisu w celach handlowych lub komercyjnych, jeżeli nie stanowi to uzgodnionej z Redakcją reklamy lub promocji.
 
§11
 
Każdy Użytkownik zamieszczając w Serwisie fotografię lub inny element graficzny, oświadcza, że posiada uprawnienia, które zgodnie z prawem, pozwalają na ich publikację lub oświadcza, że upewnił się, iż takie uprawnienia nie są wymagane.
 
§12
 
Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do:
1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i osób trzecich,
2) ochrony i nieudostępniania Loginu i hasła do własnego Profilu osobom trzecim.
  
§13
 
Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
1) wiarygodność informacji zawartych w publikacjach, zdjęciach i komentarzach,
2) nieuprawnione zdobycie i ewentualne wykorzystanie danych osobowych w postaci adresu poczty internetowej znajdujących się w Serwisie przez osoby trzecie,
4) szkody materialne i niematerialne, powstałe w wyniku korzystania z Serwisu,
5) nadużycia publikowanych informacji,
6) nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie tekstów, zdjęć, komentarzy, publikowanych przez Użytkowników Serwisu.
 
§14
 
Redakcja zobowiązuje się do:
1) podejmowania w porozumieniu z Webmasterem starań dla zapewnienia należytego funkcjonowania Serwisu,
2) dbania o treść zamieszczanych w Serwisie informacji redakcyjnych, jak również do usuwania wszelkich treści niezgodnych z Regulaminem, tak szybko jak jest to możliwe,
 
§15
 
Redakcja zastrzega sobie prawo do:
1) kontrolowania i w razie konieczności usunięcia lub zablokowania jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników,
2) zawieszenia lub zaprzestania w każdej chwili świadczonych usług po wcześniejszym poinformowaniu, jak i bez informowania Użytkowników o tym fakcie,
3) usunięcia lub zablokowania Konta Użytkownika, jeśli naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu bez konieczności podawania przyczyn,
4) zlecenia osobom trzecim zbadania popełnionych przez Użytkowników wykroczeń,
5) zmiany zasad funkcjonowania Serwisu oraz postanowień Regulaminu informując o tym wcześniej Użytkowników  w serwisie ekokierowcy.pl.

§16
 
Regulamin Serwisu obowiązuje od dnia 1.09.2009 roku.
Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 7 wizyt 2388027 
realizacja: intellect.pl

Warning file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl
Warning file_get_contents(http://www.incinflorida.com/code/black/goose.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl