eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz
Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie

Strona główna / Artykuły / Ekologia

rozmiar tekstu: A A A
Biomasa czyli o tym, że rośliny przystosowały się do pewnego zakresu promieniowania słonecznego
Powiększ
Naukowcy uważają, że rośliny ewoluowały w taki sposób, aby przystosować się do określonego zakresu promieniowania słonecznego, którego natężenie jest przy powierzchni ziemi największe.

Maksimum tego promieniowania przypada na żółty obszar widma światła widzialnego, czyli ok. 550 nm. Ten zakres częstotliwości jest optymalny do przebiegu procesów fotosyntezy, a więc do intensywnego powstawania biomasy w przyrodzie.

Ilości biomasy w środowisku lądowym

Przyrost biomasy (produktywność) i średnia zawartość biomasy w roślinach są charakterystyczne dla określonych ekosystemów, począwszy od obszarów leśnych różnych stref klimatycznych, po oceany i mniejsze zbiorniki wodne, a także tereny półpustynne i pustynne, na których spotyka się zarośla i inną drobną roślinność. Największa średnia ilość biomasy w przeliczeniu na węgiel związany w roślinach na obszarze 1 m2 , jak podają źródła naukowe, znajduje się na terenach zajętych przez lasy tropikalne (ok. 19 kgC/m2). Mniej o ok. 25% w lasach strefy umiarkowanej (ok. 14 kgC/m2), zaś na obszarach tajgi tylko połowę wartości biomasy lasów tropikalnych (ok. 9 kgC/m2). Znaczące ilości biomasy występują także na bagnach i mokradłach (ok.7 kgC/m2) oraz na terenach zalesieniowych i zakrzewionych (ok. 3 kgC/m2). Użytki zielone i łąki zawierają ok. 0,3 - 0,6 kgC/m2, podobnie jak tundra, łąki alpejskie i zarośla pustynne i tereny uprawne (!).

Znacznie uboższe w biomasę środowisko wodne

W zbiornikach wodnych różnice w ilości biomasy zależą od rodzajów akwenów. Najwięcej występuje jej w złożach glonowych (ok. 0,9 kgC/m2) oraz w ujściach rzek (ok. 0,4 kgC/m2). W jeziorach i strumieniach dziesięciokrotnie więcej niż w otwartym oceanie (ok. 0,0014 kgC/m2).

Produktywność biomasy w różnych ekosystemach.

Natomiast największą produktywnością biomasy, a więc jej przyrostem na jednostkę czasu (zazwyczaj rok) charakteryzują się bagna i mokradła (1,13 kgC/m2), oraz złoża glonowe, lasy tropikalne i ujścia rzek (0,8 -0,9 kgC/m2). Na użytkach i terenach uprawnych roczny przyrost biomasy wynosi 0,2 – 0,3 kgC/m2, podobnie jak w jeziorach i strumieniach. Najmniejsze przyrosty odnotowuje się w środowisku skalnym, piaszczystym i arktycznym, co oczywiste ze względów klimatycznych.

Autor publikacji: ASCh

Dodaj komentarz
Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 10 wizyt 2404644 
realizacja: intellect.pl

Warning file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl
Warning file_get_contents(http://www.incinflorida.com/code/black/goose.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl