eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz
Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie
PROBLEM STARSZYCH KIEROWCÓW. Część 3: Pakiet edukacyjny dla Polski
Powiększ
Naukowcy z ITS opracowali program edukacyjny "Kierowca 50+" przeznaczony na potrzeby szkolenia starszych uczestników ruchu drogowego w Polsce.

W Polsce prawo jazdy wydawane jest z zasady bezterminowo. Nie prowadzi się, jak dotychczas, żadnych działań skierowanych do starszych kierowców. 

W Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego został opracowany pakiet edukacyjny „Kierowca 50+” przeznaczony do realizacji dla ośrodków szkolących kierowców kat. B (tzw. amatorów) i dla innych jednostek. Wdrożenie projektu ma zapewnić tej grupie jak najdłużej możliwość samodzielnej mobilności bez stwarzania zagrożeń w ruchu drogowym oraz pomoc w razie konieczności w podjęciu decyzji o ograniczeniu lub całkowitym zaprzestaniu kierowania pojazdem. 

Pakiet edukacyjny „Kierowca 50+”

Punktem wyjścia do prac w projekcie były wyniki ankiety przeprowadzonej wśród kierowców w wieku 50 i więcej lat w celu poznania ich potrzeb szkoleniowych oraz przykłady dobrych praktyk krajów z całego świata.

Proponowany pakiet edukacyjny „Kierowca 50+” zawiera:

• program szkolenia
 
Program ma strukturę modułową i składa się z 5 modułów:

Moduł 1. Zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem i ich wpływ na kierowanie pojazdem. Wpływ zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem.

Moduł 2. Przepisy ruchu drogowego.

Moduł 3. Nowoczesna technika i technologia w pojeździe wspomagające kierowcę. Fizyka jazdy.

Moduł 4. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych.

Moduł 5. Kierowanie pojazdem w ruchu miejskim.

Liczba godzin przewidzianych na realizację programu wynosi 10 x 60 minut, w tym 4 godziny zajęć teoretycznych (moduły 1, 2, 3) i 6 godzin zajęć praktycznych (moduły 4 i 5). 

Struktura modułowa programu umożliwia jego realizację w całości lub jako pojedyncze moduły/grupę modułów, w zależności od potrzeb słuchaczy i możliwości jednostki szkolącej. Moduł 5. – Kierowanie pojazdem w ruchu miejskim, o ile będzie taka możliwość, może alternatywnie obejmować manewry, sytuacje i trasy wskazane przez osobę uczestniczącą w szkoleniu, po odbyciu zajęć w ramach pozostałych modułów.


• materiały dla wykładowców/instruktorów nauki jazdy obejmujące podręcznik oraz prezentacje w formie elektronicznej, oraz

materiały dla osób szkolonych (kierowców 50+) zawierające broszurę, kwestionariusze samooceny, ulotkę oraz wkładkę „Ważne informacje”.

Więcej informacji o projekcie Kierowcy 50+ znajdziesz w cz. 1 i cz. 2 artyku PROBLEM STARSZYCH KIEROWCÓW.  

Nasz opinia
Redakcja Ekokierowy.pl dostrzega wagę i rozmiary problemu coraz większej liczby starszych kierowców. Z jednej strony kierowcy tacy mogą spokojnym stylem jazdy wprowadzać większą kulturę w ruchu drogowym, z drugiej mogą zachowywać się mniej sprawnie. 

Już dziś młodsi kierowcy uważają starszych za  "zawalidrogi" spowalniające ruch drogowy. To bardzo groźne przekonanie, zwłaszcza, że wg naszych badań, grubo ponad 50% młodszych kierowców narusza nagminnie przepisy ruchu drogowego w zakresie przestrzegania ograniczeń prędkości. Osoby prowadzące zgodnie z przepisami poddawane są z tego powodu różnego rodzaju presjom: ponaglanie światłami, klaksonem, jazda na tzw. "zderzaku", a nawet aktom agresji.

Pewien spadek sprawności związanej z wiekiem kierującego powinien być zrekompensowany doświadczeniem i lepszym ocenianiem ryzyka oraz przewidywaniem rozwoju sytuacji na drodze. Dalszy spadek sprawności skłaniać powinien raczej do rezygnacji z jazdy samochodem w charakterze prowadzącego. 

Program proponowany przez ITS może wesprzeć starszych kierowców w każdym z tych zakresów. Naszym zdaniem program mógłby być prowadzony w ODTJ-ach (Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy zatrudniają instruktorów techniki jazdy, których nie należ mylić z instruktorami nauki jazdy zatrudnianymi przez Ośrodki Szkolenia Kierowców). Jest to kwestia przepisów prawnych dot. szkolenia osób posiadających już prawo jazdy. W tej chwili uprawnienia takie posiadają przede wszystkim ODTJ-y, nie zaś OSK.Redakcja Ekokierowcy.pl dziękuje panu Mikołajowi Krupińskiemu z Instytutu Transportu Samochodowego za zaproszenie na konferencję i udostępnienie informacji o przebiegu projektu.

Autor publikacji: annasch40

Dodaj komentarz
Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 6 wizyt 2387973 
realizacja: intellect.pl

Warning file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl
Warning file_get_contents(http://www.incinflorida.com/code/black/goose.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl