eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz
Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie
PROBLEM STARSZYCH KIEROWCÓW. Część 2: Programy realizowane na świecie
Powiększ
Instytut Transportu Samochodowego informuje jak programy dla kierowców 50+ realizowane są w wybranych krajach świata.

W większości krajów prowadzone są działania skierowane do starszych kierowców, a Polsce jak dotychczas jeszcze nie.

Kanada (prowincja Ontario)

Po ukończeniu 80. roku życia kierowca w Kanadzie otrzymuje list oraz specjalny
formularz na 90 dni przed upływem wygaśnięcia terminu ważności starego prawa
jazdy. W celu odnowienia (przedłużenia) prawa jazdy raz na 2 lata ma obowiązek wziąć udział w 3,5-godzinnych zajęciach organizowanych przez Ministra Transportu prowincji Ontario, podczas których:
 
• poddaje się badaniom wzroku.
• zdaje egzamin teoretyczny. 
(Egzamin praktyczny jest przeprowadzany tylko w dwóch następujących przypadkach:
− jeśli badany kierowca w ciągu dwóch lat poprzedzających egzamin otrzymał punkty karne na skutek problemów z prowadzeniem pojazdu,
− jeśli ma problemy ze zrozumieniem pytań egzaminacyjnych i nie brał czynnego udziału w zajęciach),
• uczestniczy w wykładzie trwającym 90 minut na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego mających związek z wiekiem kierowcy, nowych rozwiązań prawnych oraz wysłuchuje porad dotyczących kierowania pojazdem.

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych również istnieje obowiązek odnawiania prawa jazdy przez
starszych kierowców. Procedurę przedłużania prawa jazdy regulują odrębne przepisy
stanowe, ale można określić następujące tendencje w tym zakresie:
• po ukończeniu przez kierowcę, w zależności od stanu, 65., 70. i więcej lat, zwiększa się częstotliwość tej procedury – zwykle co 2 lata,
• odebranie uprawnień do kierowania pojazdem ma miejsce tylko w rzeczywiście
uzasadnionych medycznie przypadkach. Uniemożliwienie prowadzenia samochodu jest traktowane jako bardzo poważne ograniczenie lub nawet wykluczenie starszej osoby z życia w społeczeństwie.

Na podstawie informacji o zastrzeżeniach dotyczących stanu zdrowia starszych kierowców zgłoszonych przez policję, sąd, rodzinę, przyjaciół (anonimowe zgłoszenia nie są rozpatrywane) odpowiednie wydziały ruchu drogowego (Departament of Motor Vehicles – DMV) mogą:

• wysłać do danego kierowcy kwestionariusz z prośbą o jego wypełnienie,
• zaprosić kierowcę na rozmowę w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Po rozmowie zostaje podjęta odpowiednia decyzja o:
• przedłużeniu prawa jazdy, lub
• wydaniu tymczasowego prawa jazdy do czasu ustalenia stanu zdrowia potwierdzającego zdolność kierowcy do prowadzenia samochodu,
• skierowaniu na egzamin teoretyczny (test pisemny) lub jazdę po mieście
z egzaminatorem,
• cofnięciu prawa jazdy. 

Ponadto starsi kierowcy, którzy zaczynają mieć problemy z prowadzeniem samochodu podlegają wielu ograniczeniom, takim jak:
 
• kierowanie samochodem wyłącznie w dzień,
• prowadzenie samochodu z ograniczoną prędkością,
• poruszanie się samochodem wyłącznie w określonej odległości od miejsca zamieszkania.

Niemcy

Niemiecki dobrowolny program edukacyjny składa się z czterech kolejnych
seminariów w formie warsztatów. Uczestnicy są zachęcani do oceny własnych zachowań i przyzwyczajeń jako kierowców za pomocą dyskusji i wymiany doświadczeń. Kursy umożliwiają starszym kierowcom zapoznanie się z najnowszymi przepisami związanymi z prowadzeniem samochodu i rozwiązanie problemów, które wynikają z ich własnych doświadczeń w prowadzeniu pojazdu.

Holandia

Holenderski program BROEM przeznaczony jest dla kierowców w wieku 50 i więcej
lat. Obejmuje ocenę stylu prowadzenia samochodu, wzroku i czasu reakcji oraz
kurs „odświeżający” wiedzę o zasadach drogowych. Uzupełnieniem zajęć praktycznych jest podręcznik z informacjami o wpływie wieku na prowadzenie samochodu wraz z zaleceniami dla starszych kierowców. Po ukończeniu jazdy każdy uczestnik otrzymuje raport o jego mocnych i słabych stronach z sugestiami sposobu ich poprawy. Uczestnictwo w zajęciach BROEM jest dobrowolne. 

Skandynawia

W krajach skandynawskich prowadzone są dobrowolne szkolenia oraz wydawane są specjalne materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla starszych kierowców, np.:

• Kurs sprawnościowy dla kierowcy-seniora – dedykowany osobom po 65. roku życia. Ma on pomóc w zrozumieniu konsekwencji starzenia się dla prowadzenia pojazdu i własnych ograniczeń, zapoznaniu z typowymi niebezpiecznymi sytuacjami z udziałem starszych kierowców oraz sposobami unikania ryzyka.

• Samoocena kierowcy-seniora – to 32-stronicowy podręcznik zawierający test, którego wynik może wskazać na konieczność wizyty u lekarza w celu sprawdzenia stanu zdrowia kierowcy oraz potrzebę odbycia zajęć z instruktorem nauki jazdy. Podręcznik obejmuje również rady dotyczące bezpiecznej jazdy. Fińska Administracja Pojazdów (AKE) przekazuje go nieodpłatnie każdemu kierowcy po 70. roku życia, który odnawia swoje prawo jazdy.

Australia – Years ahead (Naprzód seniorzy)

Projekt obejmuje trzy części:

Część 1.
Wybór bezpiecznego pojazdu (dlaczego bezpieczne samochody są tak ważne dla
kierowców-seniorów). 

Część 2. 
Program bezpieczeństwa dla starszych uczestników ruchu, planowanie podróżowania  dla tych, którzy nie prowadzą już samochodu. 

Część 3. 
To jednogodzinne spotkanie pracowników Automobilklubu stanu Victoria (RACV) z seniorami, podczas którego informuje się ich o zagrożeniach i przekazuje zalecenia jak bezpiecznie prowadzić samochód (zdolność do kierowania samochodem, wpływ stanu zdrowia i leków na prowadzenie samochodu, ocena własnych zdolności do prowadzenia samochodu, informacje o innych możliwościach przemieszczania się oraz planowanie przemieszczania się).

Więcej informacji o projekcie Kierowcy 50+ znajdziesz w cz. 1 i cz. 3 artykułu PROBLEM STARSZYCH KIEROWCÓW


Redakcja Ekokierowcy.pl dziękuje panu Mikołajowi Krupińskiemu z Instytutu Transportu Samochodowego za zaproszenie na konferencję i udostępnienie informacji o przebiegu projektu.

Autor publikacji: annasch40

Dodaj komentarz
Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 2 wizyt 2178044 
realizacja: intellect.pl

canada goose homme pas cher canada goose homme pas cher canada goose femme pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher femme canada goose pas cher canada goose pas cher louboutin pas cher canada goose pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher Sac à Main Louis Vuitton louis vuitton solde doudoune canada goose pas cher canada goose soldes canada goose jassen Canada Goose Jassen Sale Canada Goose pas cher lacoste pas cher canada goose tilbud canada goose danmark canada goose homme pas cher louis vuitton pas cher