eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz

W jakiej warstwie atmosfery tworzą się chmury?


Jak należy postąpić z rannym motocyklistą, który przestał oddychać?


Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie
PROBLEM STARSZYCH KIEROWCÓW. Część 1: Demografia i badania kierowców
Powiększ
Instytut Transportu Samochodowego jest odpowiedzialny za realizację w Polsce międzynarodowego projektu szkoleń dla starszych kierowców.

Zagadnienia dotyczące tego projektu przedstawiono na konferencji " Jak sprostać potrzebie mobilności starzejących się społeczeństw", która odbyła się w dniu 16 grudnia 2011r. w Warszawie.

Prognozowane zmiany demograficzne na świecie do 2050 roku

Starzenie się jest to zjawisko naturalne związane z upływem lat życia i dotyczące każdego człowieka. Polega na stopniowym obniżaniu się aktywności
organizmu w wielu aspektach: fizycznej, mentalnej i społecznej. Szybkość starzenia jest uwarunkowana biologicznie oraz poprzez czynniki genetyczne, fizjologiczne, psychologiczne i czynniki o charakterze społecznym.

Zjawisko to jest szczególnie widoczne w Europie, gdzie przybywa ludzi w starszym wieku. Szacuje się, że w 2050 roku w krajach Unii Europejskiej odsetek osób w wieku 50 i więcej lat będzie wynosił prawie 50% ogółu populacji.

Według ONZ do 2050 roku średnia życia wzrośnie z obecnych 68 do 76 lat, a w krajach wysoko rozwiniętych z 77 do 83 lat. Połowa z 2,5 mld przyrostu ludności w ciągu najbliższych 40 lat będzie w wieku powyżej 60 roku życia. Najszybszy będzie przyrost osób najstarszych, tj. powyżej 80 roku życia (obecnie w tej grupie wiekowej jest ok. 90 mln osób na świecie, a w 2050 roku będzie ich powyżej 400 mln).

W Polsce te procesy będą następowały jeszcze szybciej i liczba osób w wieku emerytalnym ulegnie znacznemu powiększeniu już w 2030 roku.

Starsi kierowcy w świetle badań

Wiek kierowcy nie powinien być czynikiem dyskryminującym lub odbierającym prawo do mobilności, jeśli nie ogranicza jego sprawności wymaganej przepisami i względami bezpieczeństwa.

Osoby starsze są obecnie najszybciej rosnącą grupą kierowców, zarówno pod względem ich liczby, jak i ilości przejeżdżanych kilometrów. Dotyczy to szczególnie kobiet. Przewiduje się, że w przyszłości starsi będą jeszcze intensywniej uczestniczyli w ruchu drogowym. 

Zmiany postępujące z wiekiem mogą nie mieć znaczącego wpływu na codzienne życie ale mają znaczenie dla kierowania pojazdem. Kierowca musi często podjąć od 8 do 12 decyzji na jeden kilometr mając na każdą mniej niż pół sekundy. Oznacza to, że nawet niewielkie osłabienie wzroku, słuchu, zasięgu i siły ruchów, czasu reakcji i koncentracji uwagi mogą odegrać dużą rolę przy podejmowaniu decyzji w czasie kierowania pojazdem.

Intensywne badania prowadzone w ciągu ostatniej dekady wykazały:

• wzrost liczby aktywnych kierowców w starszym wieku ma nieznaczny wpływ na liczbę śmiertelnych wypadków, ale jest ściśle związany z liczbą wypadków, w wyniku których są ranni,
• starsi kierowcy prowadzą bezpieczniej, niż kierowcy znajdujący się w innych grupach wiekowych,
• starsi kierowcy z różnymi „ograniczeniami” natury medycznej nie wykazują wysokiego ryzyka spowodowania wypadku drogowego,
• starsi kierowcy rekompensują braki w prowadzeniu pojazdów wynikające z wieku
redukcją prędkości, ograniczeniem jazdy w nocy, stosowaniem pasów bezpieczeństwa, unikaniem alkoholu przed jazdą, korzystaniem ze spokojniejszych tras i lokalnych dróg z mniejszą liczbą skrzyżowań itd.,
• połowa kolizji i wypadków z udziałem starszych kierowców ma miejsce w obrębie skrzyżowań, podczas gdy udział w tego rodzaju wypadkach kierowców w średnim wieku wynosi ok. 21%.

Skrzyżowania w terenie zabudowanym są elementem podwyższającym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z udziałem starszych osób, szczególnie zderzeń bocznych.

Główne problemy starszych kierowców prowadzące do wypadku mają związek z:

podzielnością uwagi
Udział starszych kierowców w większej liczbie wypadków w obrębie skrzyżowań wynika z trudności oceny pierwszeństwa przejazdu. Mogą oni w sposób niewystarczający reagować na ruch uliczny, szczególnie w sytuacjach złożonych, mają również tendencję do większego znużenia oraz do mimowolnego przyśpieszania podczas jazdy.

• postrzeganiem 
Wypadki śmiertelne z udziałem starszych kierowców wynikają z błędów
w postrzeganiu i nieprawidłowej oceny sytuacji, szczególnie pierwszeństwa przejazdu.

• zawężeniem pola widzenia i słabą wrażliwością kontrastu
 
• oceną odległości
 
• czasem wykonywania manewrów; czasem reakcji, koordynacją 
W zakresie podejmowania decyzji na skrzyżowaniach nie wykazano różnic między starszymi kierowcami a innymi grupami wiekowymi jeśli chodzi o jej trafność, starsi kierowcy potrzebowali jednak 50% więcej czasu na jej podjęcie.

Więcej informacji o projekcie Kierowcy 50+ znajduje się w cz. 2 i cz. 3 artykułu PROBLEM STARSZYCH KIEROWCÓW


Redakcja Ekokierowcy.pl dziękuje panu Mikołajowi Krupińskiemu z Instytutu Transportu Samochodowego za zaproszenie na konferencję i udostępnienie informacji o przebiegu projektu.

Autor publikacji: annasch40

Dodaj komentarz
Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 2 wizyt 2178040 
realizacja: intellect.pl

canada goose homme pas cher canada goose homme pas cher canada goose femme pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher canada goose pas cher femme canada goose pas cher canada goose pas cher louboutin pas cher canada goose pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher Sac à Main Louis Vuitton louis vuitton solde doudoune canada goose pas cher canada goose soldes canada goose jassen Canada Goose Jassen Sale Canada Goose pas cher lacoste pas cher canada goose tilbud canada goose danmark canada goose homme pas cher louis vuitton pas cher