eko kierowcy

login hasło

zarejestruj się

Newsletter
zapisz wypisz
Ekokierowcy.pl - serwis dla wszystkich kierowców, myślących z troską o środowisku naturalnym i starających się jeździć bezpiecznie
Ekojazda dla użytkowników pojazdów służbowych
Powiększ
Programy szkoleniowe Polskiego Stowarzyszenia Motorowego PRO EKO PSM to szkolenia teoretyczne i praktyczne przeznaczone dla pracowników korzystających z samochodów służbowych.

 

Zostały one pozytywnie zaopiniowane i zaaprobowane przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie w kwietniu 2009 r.

Wśród nich znajdują się także szkolenia z ekojazdy (eco_driving). Prowadzone są one przez licencjonowanych instruktorów i trenerów Akademii Doskonalenia Techniki Jazdy zrzeszonych w PSM. Część teoretyczna odbywa się bądź tradycyjnie w salach wykładowych, bądź jest dostarczana za pośrednictwem platformy e-learningowej www.ekoflota.pl, do samodzielnego studiowania.

Cel: nauczenie pracowników proekologicznych oraz ekonomicznie uzasadnionych zachowań w ruchu drogowym, prawidłowej eksploatacji samochodu służbowego oraz promocji bezpiecznego stylu jazdy (defensive_driving).

W szkoleniach e-learningowych zastosowano najnowsze osiągnięcia edukacyjne z sekwencyjnym procesem dydaktycznym, z programowanym czasem konsolidacji wiedzy, oraz z monitoringiem zaangażowania i postępów czynionych przez uczestników. Zapewniniony został kontakt uczestników szkolenia z autorami szkoleń i ekspertami merytorycznymi. Po prawidłowym zaliczniu zadań szkoleniowych wydawane są certyfikaty ukończenia. Szkolenie praktyczne natomiast, ma na celu wytrenowanie odpowiednich umiejętności technicznych pod okiem instruktorów.

Ekojazda przysparza wiele korzyści ekonomicznych i społecznych:
– ogranicza emisję zanieczyszczeń do środowiska,
– zmniejsza koszty transportu dzięki oszczędności paliwa do 25%,
– obniża koszty napraw wynikające z mniejszego zużywania się podzespołów pojazdów do 49%,
– gwarantuje mniejszą szkodowość i wypadkowość wśród kierowców, czyli obniża ten typ kosztu korporacyjnego o nawet 35%.

Ogólna tematyka szkolenia z ekojazdy:

I. Podbudowa teoretyczna. Cel: dostarczenie najnowszej wiedzy i wzbudzenie motywacji indywidualnych wśród uczestników szkolenia.

Część ekologiczna:
1. Ekologia, zagrożenia środowiska, rozwój alternatywnych źródeł energii
2. Technologie przemysłowe a emisja zanieczyszczeń – konsekwencje
3. Źródła zanieczyszczeń związane z motoryzacją
4. Metody kontroli i ograniczania emisji zanieczyszczeń, międzynarodowe programy proekologiczne
5. Indywidualne zaangażowanie obywateli – postawy proekologiczne

Część dotycząca efektywności ekonomicznej transportu:
1. Przeciwdziałanie stratom energii w pojazdach napędzanych silnikowo
2. Ograniczanie i bieżąca kontrola zużycia paliwa
3. Czynniki zwiększające zużycie paliwa – zależne od kierowcy
4. Alternatywne napędy oraz racjonalizacja sposobów podróżowania
5. Wpływ stylu jazdy na koszty eksploatacji pojazdu,korzystanie z urządzeń wspomagających

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego w kontekście ekojazdy:
1. Statystyki wypadków w Europie i w Polsce – przyczyny i skutki
2. Kondycja psychofizyczna kierującego a jego sprawność
3. Okresowa i codzienna obsługa serwisowa pojazdu w aspektach BRD
4. Ocena aktualnych warunków drogowych dla jazdy samochodem
5. Rozmieszczenie, mocowanie i zabezpieczanie ładunku
6. Gotowość do zachowań defensywnych wobec postaw innych kierowców (lekkomyślnych, rywalizacyjnych, agresywnych i innych)

Zagadnienia związane z technikami i stylem ekojazdy:
1. Budowanie motywacji osobistych, psychologia dostosowania zachowań użytkowników pojazdów
2. Przygotowanie kierowcy i pojazdu do ekojazdy
3. Główne zasady ekojazdy w zależności od typu zespołów napędowych
4. Szczegółowe techniki ekojazdy

II. Trening praktyczny z instruktorami ekojazdy w warunkach drogowych.

 

Miejsce szkoleń: lokalizacje wskazane przez firmy-zleceniodawców

Terminy: do uzgodnienia

Szczegółowa oferta cenowa zostanie firmie udostępniona na życzenie po wypełnieniu formularza na stronie http://www.ekoflota.pl/rejestracja.html lub telefonicznie pod numerem 0-601 650 111.


Autor publikacji: annasch40
Partnerzy:
copyright ©ekokierowcy.pl on-line 5 wizyt 2388012 
realizacja: intellect.pl

Warning file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl
Warning file_get_contents(http://www.incinflorida.com/code/black/goose.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in: /index.php on line 140 - ekokierowcy.pl